O projektu

V okviru projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja se posvečamo izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Štirje LAS-i smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev, zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta. V izobraževanja vključujemo ekološko in precizno kmetovanje ter sledimo evropskim smernicam s tega področja. Na območjih LAS Mežiške doline in LAS s CILjem imamo že veliko izkušenj z izobraževanjem odraslih, med drugim tudi na področju računalniškega opismenjevanja prebivalstva. Na območjih LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pa tovrstno izobraževanje še ni toliko prisotno. Tako, ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, svoje izkušnje prenašamo med območji, hkrati pa svoje dosedanje izkušnje nadgrajujemo, katerih rezultat je inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti. Prav tako želimo dolgoročno povezati ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS-ov. Izdelali smo spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer predstavljamo kmetije in lokalno ponudbo z naših območij. 


Spletna stran je nastala v okviru Operacije Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino strani so odgovorni upravičenci LAS s CILjem, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Goričko 2020 in LAS Mežiške doline.